https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/04/exception-handling-python/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AnalyticsVidhya+%28Analytics+Vidhya%29Β